Symposium met Tijd voor Talent

Vrijdag 23 november 2018     Tussen de sprekers door heeft het Frysk Senioren Orkest ,een tweetal concerten gegeven op de manifestatie Tijd voor Talent. Na twee jaar is deel één van het project Tijd voor Talent/Tiid foar Talint afgesloten. Het doel van dit project is om kunst- en cultuurprojecten voor 50-plussers in Fryslân te creëren. Het project is in 2016 als pilot in Achtkarspelen en Smallingerland van start gegaan. Vrijdag 23 november is deze eerste fase samen met de diverse deelnemers die hieraan hebben meegewerkt, feestelijk afgesloten in Stadsschouwburg De Harmonie. De resultaten zijn samengebracht in het eindrapport Zolang je leert, leef je en is aan de wethouders van cultuur, mevrouw Sijperda van gemeente Smallingerland en de heer Feitsma van gemeente Leeuwarden overhandigd. Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Meedoen aan kunst- en cultuurprojecten maakt ouderen weerbaarder, gezonder, veerkrachtiger én minder eenzaam. Het geeft duidelijk aan dat kunst en cultuur daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan een gezond leven. Het bewijs hiervan werd overduidelijk geleverd door ons orkest, met fantastisch uitgevoerde optredens, die bijzonder in de smaak vielen bij het publiek.