Lûd fan de Middelsee

Zondag 30 september heeft het FSO meegewerkt aan een muzikale middag in het kader van culturele hoofdstad Leeuwarden.

In Lûd fan de Middelsee speelden wij in Finkum. (Feinsum). Gezamenlijk met de Muziekvereniging de Kriich uit Warga en Ons Genoegen Leeuwarden. Lûd fan de Middelsee is een verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, een verdwenen zee en een toren. En niet zomaar een toren, maar ús toer de Oldehove, trots symbool van Leeuwarden. Het was ter gelegenheid van de georganiseerde fietstocht die op deze zondag plaats vond.
Toen de eerste groep fietsers arriveerde werden ze verwelkomd met muziek.
Het was mooi weer en in de zon was het goed toeven. Er werd enthousiast mee geklapt onder leiding van de presentator.
Later in de middag toen de 2e groep kwam was het fris. Maar opnieuw speelden de muzikanten de sterren van de hemel en kregen een hartelijk applaus. Koud, maar voldaan ging een ieder huiswaarts.

hier een kleine video van het concert in Finkum (Feinsum)  met af en toe voorbijgaande fietsers .