Enthousiast nieuwjaarsconcert FSO in Leeuwarden

Woensdag 11 januari heeft het Frysk Senioren Orkest weer haar jaarlijks nieuwjaarsconcert gegeven voor de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging, kortweg LOS.

Het orkest had een mooi programma samengesteld waarbij voor een ieder wat wils was.

Er werden maar liefst 3 marsen gespeeld waaronder de eigen FSO Mars.

Hoogtepunt was wel de “Fryske Grienmank” een potpourri van Friese liedjes zoals, Ynskje op e baan, wat bist do leaflyk, Pake syn klok en uiteraard het Friese volkslied Frysk bloed Tsjoch op!

Het publiek zong volop mee en ging zelfs plechtig staan bij het Frysk Volksliet.

Na de pauze heeft de saxofoon sectie onder de bezielende leiding van Karl Veen het nummer Serenade gespeeld hetgeen goed in de smaak viel bij de luisteraars.

Dirigent Jouke Hoekstra kreeg het zelfs voor elkaar iemand uit het publiek de mars Alte Kameraden te dirigeren en het mag gezegd worden deze meneer deed dat uitstekend.

De presentatie van het concert was deze keer in handen van Fokke van der Kuip.

Zowel publiek als orkest kunnen op een geslaagd concert terug zien.

verslag Jan v.d.Kuip