Contact

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens van e-mail worden alleen verzonden naar de persoon waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag voor het bestuur bij de secretaris en bericht aan de webmaster alleen daar terecht. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een verzoek. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor het Privacy statement.