Opnamen van het voorjaarsconcert in Balk samen met Shantykoor de Headammers op 22 april 2022

Opnamen tijdens de fotoshoot voor een nieuwe concertfoto in Ureterp november 2021

Voor het concert in de Wier in Ureterp 7 maart 2020

Tijdens de pauze in het wijkcentrum Schieringen in januari 2020

Een repetitie middag in het wijkcentrum Schieringen te Leeuwarden 2018