Een optreden aanvragen

In het bestuur is één functionaris aangewezen voor het beheer van de public relations. Alle informatie betreffende de optredens, de ruimte die nodig is en het te spelen programma, worden door de pr-medewerker met de opdrachtgever van het concert besproken. Voor ieder concert wordt in de meeste gevallen een apart programma samengesteld. In het huidige bestuur is Tsjeard Otter verantwoordelijk voor de PR. Wilt u een concert aanvragen of heeft u vragen omtrent een concert? Stuur een mailtje naar concertenfso@gmail.com

 

Wij hebben een muziekbibliotheek van meer dan 400 nummers met gewijde muziek zoals hymns, maar ook marsen,  filmmuziek, opera en operette muziekstukken. Hierdoor zijn wij in staat een “elck wat wils” programma samen te stellen. Meestal vinden optredens plaats op een woensdagmiddag, maar wij kunnen zeker ook op een andere dag een concert verzorgen.
Onze optredens gaan gepaard met gezelligheid en professionaliteit. Gezellig samenzijn maar wel op een behoorlijk niveau musiceren.
Ook heeft ons orkest een vrij grote groep saxofoons. Deze treden als sectie afzonderlijk op en staan dan onder leiding van de sopraansaxofonist Karl Veen. Karl Veen is ook dirigent van het saxofoonorkest en op deze site kunt u meer informatie vinden.

terug naar de home page