Heeft u belangstelling om lid te worden van het FSO, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.
Uw aanmelding wordt besproken met de dirigent en de sectie waar u eventueel deel van uit gaat maken. Er is eerst sprake van een proefperiode van 6 weken, waarna men meestal definitief lid wordt.
Voor nieuwe leden gaan we er van uit dat u kunt spelen op niveau diploma B/C . Dit niveau kan ook verkregen zijn door jarenlange ervaring.
Wilt u een keer vrijblijvend een repetitie meespelen, dan  kan dit in overleg met het bestuur.
Een keer gewoon  een repetitie beluisteren is ook altijd mogelijk, een belletje vooraf naar een bestuurslid zorgt er voor dat u welkom bent.
Op dit moment is er ruimte  voor solo- en eerste bugel-spelers. Ook in een aantal andere secties zijn er nog wel mogelijkheden. Het kan voorkomen dat een sectie volledig bezet is, dan hanteren we een wachtlijst.

Een fotoreportage van een gewone repetitie is te zien onder het menu Fotogallerij.

terug naar de homepage