Nieuwjaarsconcert

Woensdag 15 januari 2020 waren we weer present bij het LOS in de Schakel te Leeuwarden.
Alle plaatsen waren bezet met  leden van de LOS die samen waren gekomen om het jaar in te luiden met het Fries Senioren Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra, die bij dit feest tot de vaste gasten mogen worden gerekend.
De aanwezigen werden door de vice voorzitter hartelijk welkom geheten, in het bijzonder het FSO.
Al gauw zat de stemming erin met de muziek van het orkest. De nummers werden door Tjeerd Otter aan elkaar gepraat en als geen ander wist Jouke de mensen mee te krijgen. Ze zongen, applaudisseerden op zijn commando en hadden daar zichtbaar plezier in.
Het programma was heel divers. Na de pauze was er gelegenheid te luisteren naar de saxofoongroep. Het orkest heeft een prima saxofoongroep die, onder leiding van Carl Veen, hun muzikaliteit liet horen, hetgeen zeer gewaardeerd werd. Ook het vervolg van het programma werd met applaus begroet.

Na de verloting ging iedereen met een blij gevoel huiswaarts. En dat is ook de opzet van de organisatie. Als we dit gevoel wat vast kunnen houden is het in alle opzichten een geslaagde middag