Start van 2020

Vandaag 8 jan hervatten wij onze repetities voor weer een nieuw jaar met leuke optredens. Traditie getrouw zullen we volgende week onze opwachting maken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het LOS in de Schakel in Camminghaburen te Leeuwarden. Ons concert begint om 14.00 uur en we eindigen ongeveer 16.15 uur al naar gelang de te spelen stukken en de reactie van het publiek. We hopen weer op een gezellige middag.