Nieuwjaars concert

Het Fries Senioren Orkest onder leiding van de pas geridderde dirigent Jouke Hoekstra verleende haar medewerking aan de Nieuwjaars bijeenkomst van het LOS op 9 januari gehouden in De Schakel.

bas-sectie voor aanvang concert

Er werd een vlot programma ten gehore gebracht wat bijzonder in de smaak viel van de bezoekers. De spreekstalmeester Jaap Adema wist op zijn eigen wijze de nummers aan elkaar te praten en gaf tevens uitleg over de nummers die gespeeld werden.
Zo passeerden Teudorum, The Magnificent Seven, Grutsk, Pilatus, Hallelujah, Concerto d’Amore en Music to Watch girls by, voor de pauze de reveu.
Na de koffie met wat lekkers speelde het orkest een aantal bekende nummers waaronder: Mag ik dan bij jou , van Claudia de Brei en Wenn wirdt”s  mal wieder Sommer, beter bekend als “Het is weer voorbij die mooie zomer” van Gerard Cox. Het concert werd afgesloten met het door Vera Lynn, wereld beroemd gemaakte We’ll Meet again.

Dat was ook de boodschap van de voorzitter van de LOS, Leendert Plaisier. We hopen elkaar volgend jaar weer te ontmoeten. En met de beste wensen voor allen en bloemen voor de dirigent en spreekstalmeester werd een geslaagde middag afgesloten