Dag allemaal,

Afgelopen woensdag hebben we een prima repetitie gehouden.

Het was fijn om elkaar toch te ontmoeten en enthousiast bezig te zijn met onze hobby.

Als bestuur vonden wij het verantwoord om bij elkaar te komen en de repetitie door te laten gaan, gelet op de informatie over aanscherping van regels en daardoor ontstane beperkingen en uitzonderingen op die beperkingen.

Inmiddels is er wel iets veranderd, er is een echte tweede golf ontstaan.

Er is meer duidelijkheid over maatregelen die beperkingen inhouden en uitzonderingen op die beperkingen.

In Friesland is de situatie inmiddels veranderd van ‘Waakzaam’ naar ‘Zorgelijk’.

Hieronder een stukje kopij uit de nieuwste Klankwijzer een digitale ‘krant’ van het KNMO.

Op webpagina’s van de Rijksoverheid circuleerde nog een tijdje het bericht dat muziekverenigingen op basis van het verenigingsrecht met een onbeperkt aantal personen zouden mogen repeteren, mits de regels van het protocol zouden worden nageleefd. Maar die vlieger gaat niet op. Alleen de Veiligheidsregio’s kunnen een uitzondering maken op het maximale aantal van 30 aanwezige personen in een ruimte. Datzelfde geldt voor concerten. Ook hiervoor mag het maximale aantal personen (inclusief het orkest zelf) voor een binnenruimte niet overschreden worden, tenzij de Veiligheidsregio aan de betreffende locatie ontheffing heeft verleend. “De Veiligheidsregio’s en gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de aangescherpte maatregelen”, licht KNMO-voorzitter Bart van Meijl toe. “Activiteiten met meer dan 30 personen in de binnenruimte of 40 personen in de buitenruimte zijn gebonden aan een ontheffing die lokaal plaatsvindt.

Rekening houdend met het volgende:

–        de financiële consequenties van sancties, opgelegd na controle, zijn groot voor zowel ons orkest als M.F.C. DE WIER

–        zowel het F.S.O. als M.F.C. DE WIER beschikken niet over een schriftelijke ontheffing van de regels

–        al onze leden hebben een leeftijd die hen plaatst in de risicogroep

–        wij willen als orkest geen besmettingscluster worden

–        wij willen niet de veroorzaker zijn van onrust onder zowel de eigen leden als daar buiten

hebben we als bestuur besloten om de repetities van 7 en 14 oktober niet door te laten gaan.

Voor de periode daarna wachten we informatie vanuit de overheid af om concrete plannen te maken voor het vervolg, eventueel via de mogelijkheid van een aanvraag voor ontheffing dit in samenwerking met de beheerder van M.F.C. DE WIER.

Namens het bestuur,

jullie voorzitter Fokke van der Kuip
Frysk Senioren Orkest
Skoalleane 8
9247 CS Ureterp
secretarisfso@gmail.com