Beste muziekvrienden,
Het jaar 2020 gaat in de boeken als een memorabel jaar.
Dat geldt voor ons individueel maar ook voor ons als vereniging.
Covid -19 beheerste vanaf half maart onze agenda’s: repetities werden afgelast, concerten gingen niet door, vakanties werden geannuleerd en nu is er opnieuw een LockDown.
We hebben als bestuur het mogelijke gedaan om, toen het weer mogelijk was, toch onder strenge RIVM voorwaarden repetities te organiseren, eerst met het volledige orkest en nog maar kort geleden met twee halve orkesten.
Het was goed om elkaar toch weer te ontmoeten en samen te kunnen musiceren, onder andere omstandigheden en in een andere accommodatie.We hebben het gastvrije wijkcentrum in Schieringen gemist, het in de pauze samen koffie te drinken en even bijpraten in persoonlijke gesprekken.
Gelukkig vonden we een vervangend onderkomen in DE WIER waar we verantwoord konden repeteren en op alle mogelijke manieren werden ondersteund door beheerder Henk de Jong. Zo konden we toch nog vier volledige en twee ‘halve’ repetities houden.
Als bestuur werden we door jullie, als leden van ons orkest, gemotiveerd om er voor te gaan. Er werd meegedacht, suggesties werden aangedragen, er werd meegewerkt.Door middel van mailtjes, telefoontjes en gesprekjes werden wij gesteund in ons werk als bestuur.
Het was bijzonder om te merken dat iedereen op zijn eigen manier en met eigen mogelijkheden ons functioneren een stuk lichter heeft gemaakt.
Bedankt allemaal!
In 2020 is er ook op het persoonlijke vlak binnen onze vereniging veel gebeurd.
We konden hier niet altijd de aandacht aan geven die we gewend waren tijdens de repetities.
Er zijn leden die dit jaar geliefden hebben verloren, er zijn enkele leden en oud-leden gestorven,leden van wie de partner ernstig ziek is.Ook zijn er leden wie een chemokuur moesten ondergaan, leden die geopereerd moesten worden aan heup of knie en een goed herstel hebben.
We zijn nu aan de laatste weken van dit jaar gekomen en ook die zijn anders dan voorgaande jaren.Samen als familie kerst vieren is er niet bij, kerstconcerten en vieringen kunnen niet doorgaan, bij oud en nieuw samenkomen is ook niet mogelijk.
We zien uit naar 2021, een jaar waarin hopelijk door een vaccinatieprogramma een einde kan komen aan de pandemie.Wanneer we weer los kunnen als volledig orkest: we weten het niet maar we gaan er alles aan doen om op een verantwoorde manier weer te beginnen.We voelen ons verbonden door de muziek waar we graag naar luisteren maar nog meer door samen te musiceren.
Namens het bestuur wens ik jullie allen, ondanks beperkingen, een fijne kerst en een voorspoedig nieuwjaar toe.
Oan’t sjen yn 2021!
Jullie voorzitter,
Fokke van der Kuip.