Beste muziekvrienden,

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief om ook op deze manier als bestuur contact te houden met jullie als leden.

Ook op andere manieren is er, door leden onderling contact, merken wij.

En dat is mooi en geeft moed en inspiratie, om door mailtjes of telefoontjes elkaar op de hoogte te houden van elkaars wel en wee.

We merken ook dat er veel animo is om weer te kunnen beginnen met repetities en elkaar   fysiek te ontmoeten.

Hoewel de ontwikkelingen betreffende de bestrijding van Covid-19 hoopvol zijn, is dit helaas  nog niet mogelijk.

Onder onze leden zijn er al een aantal één of zelfs twee keer gevaccineerd.

Een kwestie van leeftijd natuurlijk, maar deze keer in ons voordeel.

Maar ook al zou iedereen van ons orkest gevaccineerd zijn dan nog is het de vraag of er  mogelijkheden zijn om te mogen repeteren.

Zolang Wijkcentra of andere geschikte  locaties nog niet beschikbaar zijn zullen we nog moeten wachten.

 

Op dit moment mogen alleen jeugdorkesten weer binnen repeteren, maar dan ook nog alleen, als het orkest kan beschikken over een eigen oefenlokaal.

Repetities in een schoolgebouw, kerk, theater of muziekschool zijn niet toegestaan.

 

Het is mooi en we zijn er blij om dat het verlangen weer groeit om elkaar te ontmoeten en samen te musiceren.

Een uitspraak die ik tegenkwam in het Friesch Dagblad: “Ik hoopje dat alle muzikanten aansen mei mear entûsjasme wer nei de repetysjes gean, want sa gewoan is it net om elkoar alle wiken te moetsjen” (Harm Bosma, dirigent jeugdorkest van de Jouster Fanfare).

En het is inderdaad bijzonder en niet gewoon, zeker in deze corona periode, om elkaar elke week te ontmoeten.

Over dat enthousiasme zitten we als bestuur niet in, daar zijn we blij om.

En ook wij blijven enthousiast om ons in te zetten voor deze bijzondere vereniging van muzikanten pur sang.

En om alvast naar uit te kijken:

20 november definitieve datum van het uitgestelde bevrijdingsconcert in Harlingen.

Nieuwe muziek:

De Rainer Marsch, een mooie mars(met dank aan Tsjeard Otter en Cor Grond)te bekijken
en te beluisteren op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m4nbxRPEYTE

En een arrangement van het Andante uit de Symfonie nr. 94 van Joseph Haydn,  
ook wel bekend als de ‘surpise’ symfonie of de symfonie met de paukenslag,
ook via Youtube, bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=l2bfx2vpWMo

Een hartelijke groet,

namens het bestuur,

Fokke van der Kuip, voorzitter.